Ceny naszych usług zależ± od czynników:

  • rodzaju ewidencji księgowych
  • formy opodatkowania
  • rodzaju i specyfiki działalności firmy
  • ilości pracowników

Ceny ustalane s± indywidualnie z klientem.