• sporz±dzanie miesięcznych deklaracji i rozliczeń do ZUS i US, przekaz elektroniczny,
  • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych,
  • listy płac, karty wynagrodzeń,
  • umowy cywilno-prawne,
  • dokumenty, za¶wiadczenia dla pracowników,
  • informacje o zmianach przepisów,
  • reprezentowanie klienta przed US i ZUS