Pełna księgowość ( księga handlowa):

 • opracowywanie planu kont,
 • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod kątem ustawy o rachunkowości,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • tworzenie deklaracji CIT, PIT, VAT oraz składanie do Urzędów Skarbowych (również elektronicznie),
 • prowadzenie dodatkowych ewidencji, wyposażenia, środków trwałych,
 • sporządzanie sprawozdań: bilansu, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych (Cash flow),
 • rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych oraz walutowych,
 • rozliczanie transakcji międzynarodowych (deklaracje VAT-UE, import-eksport poza kraje Unii Europejskiej),
 • odbiór i dostarczanie dokumentów do podatnika.

Książka przychodów i rozchodów:

 • sprawdzanie dokumentów źródłowych,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • dodatkowe ewidencje: wyposażenia, środki trwałe,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie dodatkowych ewidencji, wyposażenia, środków trwałych,
 • sporządzanie zeznań rocznych, rozliczanie właścicieli,
 • przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji VAT, PIT (również elektronicznie) przygotowywanie przelewów bankowych,
 • dostarczanie i odbiór dokumentów z siedziby podatnika.